جمعه 7 شهریور ماه 1393
07:35 ق.ظ
 
براي دانلود برنامه آزمون عملي تربيت بدني 1 و 2 نيمسال تابستان سالتحصيلي 93-92 کليک کنيد [...]
کارگاه آموزش فرش بافي، چله کشي، شناخت مواد اوليه و مرغوب فرش بافي، نقشه خواني و بافت، طراحي نقشه فرش در دانشگاه پيام نور مرکز بيجار [...]
راهنماي تصويري پرداخت الکترونيکي شهريه در سيستم گلستان [...]
قانون جديد در خصوص محاسبه شهريه دانشجويان متقاضي مهمان [...]
انتخاب واحد اوليه نيمسال اول سالتحصيلي 94-93 از تاريخ 11/شهريور/93 آغاز و تا تاريخ 20/شهريور/93 ادامه خواهد داشت [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
استانداری کردستان
دانشگاه نیوز
آدرس