پنجشنبه 8 مرداد ماه 1394
06:17 ق.ظ
 
پذيرش بدون آزمون دانشگاه پيام نور مرکز بيجار در مقطع کارشناسي براي نيمسال اول سالتحصيلي 95-94 از طريق سايت سازمان سنجش و از نيمه اول مردادماه 94 صورت خواهد گرفت [...]
براي مشاهده دستورالعمل انتخاب واحد نيمسال تابستان سالتحصيلي 94-93 دانشگاه پيام نور کليک کنيد [...]
انتخاب واحد نيمسال تابستان سالتحصيلي 94-93 دانشگاه پيام نور از تاريخ 13/04/94 تا 24/04/94 خواهد بود [...]
امتحانات نيمسال تابستان از 31/05/94 تا 10/06/94 و مهلت پرداخت شهريه تابستان تا تاريخ 05/05/94 خواهد بود [...]
براي مشاهده ليست منابع و ارائه دروس سالتحصيلي 94-93 دانشگاه پيام نور کليک کنيد [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
استانداری کردستان
پایگاه اطلاع رسانی دولت
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آدرس