شنبه 4 مرداد ماه 1393
09:29 ق.ظ
 
مقام معظم رهبري: روز جهاني قدس، روز فرياد و مقاومت امت اسلامي بر سر امريکا و صهيونيسم در مقابل سياستهاي تفرقه انگيز است [...]
کارگاه آموزش فرش بافي، چله کشي، شناخت مواد اوليه و مرغوب فرش بافي، نقشه خواني و بافت، طراحي نقشه فرش در دانشگاه پيام نور مرکز بيجار [...]
راهنماي تصويري پرداخت الکترونيکي شهريه در سيستم گلستان [...]
قانون جديد در خصوص محاسبه شهريه دانشجويان متقاضي مهمان [...]
امتحانات نيمسال تابستان از تاريخ 29/05/93 آغاز و تا تاريخ 08/06/93 ادامه خواهد داشت [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
سایت ریاست جمهوری ایران
پایگاه اطلاع رسانی دولت
استانداری کردستان
دانشگاه نیوز
آدرس