تماس با ما

نقشه

آدرس پستی

کردستان
بیجار
شهرک آفتاب، خیابان دکتر ریاضی
دانشگاه پیام نور بیجار
کدپستی ۶۶۵۱۸۸۷۹۴۱

شماره‌های تماس

۰
ریاست مرکز
۰
مدیر مالی
۰
امور شهریه
۰
حراست
۰
دبیرخانه و فکس
۰
مدیر آموزش
۰
تحصیلات تکمیلی
۰
امتحانات
۰
برنامه ریزی و امور کلاس‌ها
۰
فارغ التحصیلان
۰
آزمایشگاه‌ها
۰
بایگانی
۰
فناوری اطلاعات
۰
پژوهش و کارآفرینی
۰
مدیر فرهنگی
۰
تلفنخانه
۰
تلفنخانه
۰
تلفنخانه