افزایش شهریه امسال ۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است

افزایش شهریه امسال ۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده است

معاون اداری، مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه هیچ گونه افزایش شهریه ای در نیمسال تحصیلی جاری اتفاق نیفتاده، اظهار داشت: این دانشگاه هرگونه افزایش در شهریه خود را صرفا بر اساس مصوبات هیات امنا تعیین کرده و خارج از این مصوبات هیچ گونه مبلغ اضافی دریافت نمی کند.
دکتر علیزاده افزود: بر اساس مصوبه هیات امنا، دانشگاه پیام نور می تواند در ابتدای هر سال تحصیلی، حداکثر ۱۵ درصد افزایش شهریه داشته باشد که امسال این مبلغ را به دلیل شرایط اقتصادی کشورو رفاه حال دانشجویان، ۵ درصد کاهش داده است.
دکتر علیزاده با اشاره به سهم دانشجویان درخصوص بودجه فعالیت های فرهنگی نیز گفت: تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور طبق مصوبه وزارت علوم، در ابتدای هر سال مبلغ ۳۵۰ هزار ریال بابت فعالیت های فرهنگی پرداخت می کنند که این مبلغ قبلا در ابتدای سال تحصیلی به صورت کامل دریافت می شد اما امسال دانشگاه برای رفاه حال دانشجویان و با توجه به درخواست های مکرر این عزیزان، مبلغ ۱۷۵ هزار ریال در دو نوبت یعنی در طول هر نیمسال تحصیلی دریافت می کند.
وی یادآور شد: شهریه دانشگاه پیام نور تقریبا یک سوم تمام دانشگاه های شهریه ای و پایین ترین شهریه دانشگاه های کشور است.