تمدید مهلت ثبت درخواست مهمانی و مهمانی دائم

تمدید مهلت ثبت درخواست مهمانی و مهمانی دائم

متن خبرپیش نمایش فضای مجازی

از آنجا که برخی از دانشجویان مراکز و واحدها تاکنون موفق به ثبت درخواست مهمانی و مهمان دائم نیمسال اول ۹۹-۹۸ نشده‌اند، برای مساعدت به دانشجویان مقررشد از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ مهر دسترسی دانشجویانی که انتخاب واحد ننموده‌اند در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت ثبت درخواست مهمان اقدام کنند. ضمناً در تاریخ ۱۷ مهر امکان تایید مهمان/ مهمان دائم صرفاً توسط مراکز و واحدهای آموزشی میسر خواهد بود.

 

[eastweb_channel_post]