زمان درخواست تغییر رشته و گرایش

زمان درخواست تغییر رشته و گرایش

به اطلاع می‌رساند براساس تقویم آموزشی دانشگاه از ۹۵/۱۰/۴ تا ۹۵/۱۰/۳۰ دانشجویان می‌توانند نسبت به ارائه و پیگیری درخواست خود درخصوص تغییر رشته و گرایش به‌صورت مراجعه‌ی حضوری به مرکز  اقدام نمایند.