پرداخت تسهیلات وام شهریه ۲۰ میلیونی به دانشجویان دانشگاه پیام نور

پرداخت تسهیلات وام شهریه ۲۰ میلیونی به دانشجویان دانشگاه پیام نور

امیرحسین بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور درخصوص وام شهریه دانشجویان گفت : همه داوطلبان باید درنظر داشته باشند که کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور علاوه بر وام صندوق رفاه وزارت علوم، از تسهیلات وام شهریه این دانشگاه تا سقف ۲۰ میلیون تومان نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که می توانند کل شهریه هر ترم خود را با استفاده از وام بانکی با کارمزد یک و ۴ دهم درصد پرداخت کنند.
وی یادآور شد : دانشگاه دولتی پیام نور کمترین میزان شهریه را نسبت به دیگر دانشگاه های شهریه بگیر دریافت می کند و شهریه ثابت دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.