راه اندازی سامانه آزمون آنلاین

راه اندازی سامانه آزمون آنلاین

به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند :
در راستای تسهیل روند برگزاری آزمون‌های میان ترم و همچنین آماده نمودن دانشجویان با فضای آزمون‌های الکترونیکی پایان ترم، سامانه برگزاری آزمون آنلاین ، ویژه آزمون‌های میان ترم دانشگاه، راه اندازی گردید.

با هماهنگی به عمل آمده با اساتید محترم به مرور برگزاری آزمون‌های میان ترم به صورت چهار گزینه‌ای و تشریحی از این طریق برگزار خواهد گردید. دانشجویان برای ورود به سامانه از شماره دانشجوئی و کد ملی خود نیاز دارند.

اطلاعیه‌های بعدی از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.