قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

به اطلاع دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می‌رساند بنا بر اعلام استاد محترم آقای دکتر ایوب مرادی برای درس روش تحقیق، علاوه بر مطالعه‌ی کتاب دکتر حافظ‌نیا، ‏برای نمره‌ی عملی دانشجو ملزم به پیشنهاد ذیل است:‏

انتخاب هفت مقاله در موضوعی واحد از سایتهای ‏sid.ir‏ یا ‏magiran.com‏ و خلاصه نمودن مقالات مذکور و ‏همچنین نقد مقالات با توجه به آن چیزی که در منبع مربوط به درس روش تحقیق خوانده‌اید. برای نقد مقالات توجه ‏به نکات ذیل الزامی است:‏

‏ سعی شود تا سؤال‌های ذیل با شرح و توضیح پاسخ داده شود و از اکتفای صرف به عبارات «بله و خیر» خودداری ‏گردد:‏

 1. مجله‌ای که مقاله در آن چاپ شده است، دارای کدام‌یک از مرتبه‌های علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی یا علمی-تخصصی است؟
 2. مقاله از نظر محتوا و شکل کدام‌یک از انواع پژوهشی، مروری یا گردآوری است؟
 3. آیا نویسنده در نگارش مقاله از آفاتی نظیر غرض‌ورزی، تعصّب و سوگیری غیرمنصفانه به دور بوده است؟ ‏
 4. آیا نویسنده در نگارش مقاله از اصول ساده‌نویسی بهره جسته است؟
  1. آیا کلمات استفاده‌شده در طول مقاله برای خواننده قابل فهم هستند؟
  2. آیا طول جمله‌ها مناسب هستند؟
  3. ساختار پاراگراف‌ها چگونه است؟ آیا ساختار پاراگراف‌ها متناسب با متن است؟
  4. آیا مفاهیم تخصصی دشوار و دوپهلو به‌درستی تبیین شده‌اند؟ در صورت مثبت بودن جواب آیا تفسیر این مفاهیم در پاورقی ‏آمده است یا در داخل ساختار مقاله؟
  5. آیا مقاله به جهت استفاده‌ی نادرست از واژه‌ها دچار ابهام زبانی است یا خیر؟
 5. به سؤالات ذیل درخصوص عنوان مقاله پاسخ دهید:‏
  1. آیا عنوان گویا، موجز و به‌دور از ابهام است؟
  2. آیا موضوع پژوهش در عنوان مقاله آمده است؟
  3. آیا مهم‌ترین کلیدواژه در عنوان درج شده است؟
  4. آیا کلمات مترادف یا غیرضروری در واژه به کار گرفته شده است؟
  5. آیا عنوان مخاطب را به خواندن مقاله تحریک می‌کند؟
 6. به سوالات پایین در مورد چکیده‌ی مقاله پاسخ دهید:‏
  1. آیا چکیده تصویری روشن از محتوای مقاله را در خود دارد؟
  2. آیا چکیده خواننده را برای خواندن کل مقاله تهییج می‌کند؟
  3. آیا درخصوص روش تحقیق در چکیده مطلبی آمده است؟
  4. آیا نتایج تحقیق به‌اختصار در چکیده آمده است؟
 7. آیا کلیدواژه‌ها شامل واژه‌های عام و خاص حوزه‌ی تحقیق هستند؟ آیا تعداد و نوع کلیدواژه‌ها نشان‌دهنده‌ی وجوه مختلف مقاله ‏است؟
 8. در خصوص مقدمه‌ی مقاله به سوالات ذیل پاسخ دهید:‏
  1. آیا در مقدمه از آوردن جملات تکراری و کلی پرهیز شده است؟
  2. آیا بیان مسأله‌ی تحقیق در مقدمه آمده است؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ آیا بیان مسأله کامل است؟ آیا مسأله به خوبی ‏بیان شده است؟
  3. آیا مقدمه خواننده را برای ورود به اصل موضوع آماده می‌کند؟
  4. آیا ضرورت انجام تحقیق در مقدمه آمده است؟
  5. آیا پیشینه‌ی تحقیق در مقدمه به‌صورت کامل آمده است و آیا نویسنده توانسته است میان پیشینه و اصل تحقیق پیوند ‏مناسب ایجاد کند؟ آیا پیشینه خواننده‌ی مقاله را به منابع بیشتر در موضوع رهنمون می‌شود؟ آیا خواننده با مطالعه‌ی پیشینه‌ی ‏مقاله از تکراری نبودن موضوع اطمینان حاصل می‌کند؟ ‏
 9. آیا نویسنده برای پژوهش خود هدفی ذکر کرده است؟ آیا اهداف فرعی از هدف اصلی متمایز شده‌اند؟ آیا هدف با اصل مقاله ‏هم‌خوانی دارد؟
 10. آیا در مقدمه‌ی مقاله پرسش وجود دارد؟ آیا میان پرسش‌ها و اهداف ارتباط وجود دارد؟
 11. آیا در مقدمه‌ی مقاله فرضیه‌ای طرح شده است؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، آیا فرضیه‌ها با سوالات هم‌راستا هستند؟
 12. آیا به روش اجرای پژوهش در مقاله اشاره شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا به دلایل انتخاب این روش و وجوه ‏برتری روش مورد استفاده به سایر روش‌ها در تحقیق پرداخته شده است؟
 13. آیا جامعه‌ی آماری تحقیق ذکر شده است؟ آیا می‌توان میان جامعه‌ی آماری و نتایج پژوهش ارتباط برقرار کرد؟
 14. آیا نویسنده در روند انجام پژوهش با محدودیت خاصی روبه‌رو بوده است؟
 15. درخصوص بخش نتیجه‌گیری مقاله به سوالات ذیل پاسخ دهید:‏
  1. آیا در نتیجه‌گیری می‌توان ۴ عنصر توصیف، مقایسه، تحلیل و تفسیر را یافت؟
  2. آیا در راستای توصیف از نمودار و جدول بهره گرفته شده است؟
  3. آیا نتیجه مقاله منتج از داده‌های اولیه‌ی تحقیق است؟
  4. آیا نتایج پژوهش با سؤال‌های احتمالی هم‌خوانی دارد؟
  5. آیا تحلیل نهایی نویسنده از موضوع پژوهش مبتنی بر استدلال‌های منطقی است؟
 16. آیا نویسنده در پایان مقاله پیشنهاد انجام پژوهش‌های تازه در زمینه‌ی موضوع داشته است؟ ‏
 17. روش ارجاع به منابعی که نویسنده در مقاله‌ی خود استفاده کرده است چیست؟ اگر از روش ‏APA ‎‏ بهره گرفته شده است، آیا ‏اصول این روش رعایت شده است؟
 18. فهرست منابع و مآخذ الفبایی است؟ آیا تمامی منابعی که در متن مورد استفاده بوده، در فهرست منابع معرفی شده است؟ ‏منابع مود استفاده تا چه حد به‌روز هستند؟
تماس با آقای دکتر مرادی
۰۹۱۲۳۲۰۳۱۹۶
ayoob.moradi@gmail.com