مستندات و نرم افزارهای ارائه شده در نشست فنی و کارگاه تخصصی امنیت در فضای مجازی و صیانت از اطلاعات درون سازمانی

مستندات و نرم افزارهای ارائه شده در نشست فنی و کارگاه تخصصی امنیت در فضای مجازی و صیانت از اطلاعات درون سازمانی

مستندات و نرم افزارهای ارائه شده در نشست فنی و کارگاه تخصصی امنیت در فضای مجازی و صیانت از اطلاعات درون سازمانیReviewed by مهدی حسنی on Apr 19Rating:

بازدید: 241