گزارش تصویری برگزاری کنکور سراسری ۹۶

گزارش تصویری برگزاری کنکور سراسری ۹۶

دانشگاه پیام نور مرکز بیجار امسال نیز میزبان داوطلبان کنکور سراسری در گروه‌های آزمایشی پنجگانه بود

بازدید: 478