تغییرات شماره‌ تلفن‌های دانشگاه

تغییرات شماره‌ تلفن‌های دانشگاه

با توجه به انتقال خطوط تلفن مرکز به بستر فیبر نوری، برخی از شماره‌های مرکز تغییر نموده‌اند. لیست زیر حاوی آخرین تغییرات شماره‌ها بوده و در صورت تغییر مجدد، مراتب از همین طریق اعلام خواهد شد.

ریاست
دبیرخانه و فکس
رئیس فرهنگی
مدرسه پروفسور ستاره
مدرسه پروفسور ستاره
رئیس اداری مالی
کارشناس اداری
امین اموال و کارپردازی
امور شهریه
تحصیلات تکمیلی
رئیس آموزش
آزمایشگاه‌ها
آزمون
فارغ التحصیلان
کارشناسان آموزش
برنامه ریزی کلاس‌ها
بایگانی
کتابخانه
کاربر ارشد
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی
اعضاء هیئت علمی
رئیس فناوری اطلاعات
پژوهش و کارآفرینی
بسیج برادران
بسیج خواهران
انتشارات
 
 
 
۳۸۲۴۳۸۰۰
۳۸۲۴۳۸۰۱
۳۸۲۴۳۸۰۲
۳۸۲۴۳۸۰۳
۳۸۲۴۳۸۰۴
۳۸۲۴۳۸۰۵
۳۸۲۴۳۸۰۶
۳۸۲۴۳۸۰۷
۳۸۲۴۳۸۰۸
۳۸۲۴۳۸۰۹
۳۸۲۴۳۸۱۰
۳۸۲۴۳۸۱۱
۳۸۲۴۳۸۱۲
۳۸۲۴۳۸۱۳
۳۸۲۴۳۸۱۴
۳۸۲۴۳۸۱۵
۳۸۲۴۳۸۱۶
۳۸۲۴۳۸۱۷
۳۸۲۴۳۸۱۸
۳۸۲۴۳۸۱۹
۳۸۲۴۳۸۲۰
۳۸۲۴۳۸۲۱
۳۸۲۴۳۸۲۲
۳۸۲۴۳۸۲۳
۳۸۲۴۳۸۲۴
۳۸۲۴۳۸۲۵
۳۸۲۴۳۸۲۶
۳۸۲۴۳۸۲۷
۳۸۲۴۳۸۲۸