دانشگاه پیام نور، دانشگاهی موثر و توسعه آفرین است

دانشگاه پیام نور، دانشگاهی موثر و توسعه آفرین است

دکتر محمدباقرنوبخت با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور دانشگاهی دولتی و درخور توجه است، این مرکز آموزش عالی را در مقوله آموزش، موثر و توسعه آفرین خواند و اضافه کرد: دانشگاه پیام نور باید در حوزه آموزش به عنوان یکی از مولفه های توسعه انسانی، نقش موثری ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در مراسم روز معلم دانشگاه پیام نور استان گیلان، توسعه را اصلی ترین هدف همه کشورها عنوان کرد و افزود: اولین هدف راهبردی ما در سند چشم انداز ۲۰ ساله که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به تایید رسیده، توسعه یافتگی و قرارگیری در جایگاه نخست علم و فناوری منطقه است.
وی آموزش را مولفه ای در توسعه انسانی عنوان و خاطرنشان کرد: به طور جدی نیاز به آموزش داریم زیرا توسعه کشور در گرو توسعه انسانی و ارتقای سطح آگاهی افراد است و این مهم تنها با آموزش محقق می شود.
وی افزود: امروز کشورها هیچ هدفی جز توسعه ندارند و این توسعه، معیار و شاخصی برای رتبه بندی کشورهاست که به چند سطح شامل خیلی توسعه یافته، توسعه یافته، در حال توسعه و کمتر توسعه یافته تقسیم شده است.
دکتر نوبخت با بیان اینکه ایران در رتبه بندی جزو کشورهای توسعه یافته جهان است، افزود: این موضوعی نیست که ما بگوییم، بلکه بر اساس معیارهای جهانی، جزو کشورهای توسعه یافته هستیم.طبق معیارهای جهانی، ایران جزو هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست و طی سال های اخیر، برای رشد اقتصادی گام های خوبی برداشته شده است.
وی ادامه داد: آنچه باعث خوشبختی انسان می شود؛ توسعه به معنی خلق ثروت نیست، به همین دلیل نگاه ها به سمت انسان ها معطوف شده و توسعه از رشد اقتصادی و عدالت، به توسعه به معنای رشد انسانی رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برآیند این مولفه ها موجب توسعه انسانی می شود، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی یکی از مولفه هاست که کشورها را با آن می سنجند و طبق گزارش صندوق بین المللی پول در ۲۹ فروردین ماه سال جاری، ایران حدود چهار درصد رشد داشته، بیکاری نیز کاهش یافته و تورم تک رقمی شده است.
به گفته نوبخت، بهداشت و سلامت گام دوم در توسعه رشد اقتصادی هستند و افزایش امید به زندگی در کشورمان نسبت به اوایل پیروزی انقلاب، نشان دهنده انجام فعالیت های موثر در این حوزه است.
نوبخت در پایان با اشاره به تلاش های ۴۰ ساله دشمنان نظام اسلامی علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره متناسب با زمان و با اتخاذ سیاست های صحیح، توانسته توطئه های دشمنان را خنثی کند.