فراخوان تحویل کارت‌های دانشجوئی

فراخوان تحویل کارت‌های دانشجوئی

به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی ۹۶ که تا کنون موفق به دریفات کارت دانشجوئی خود نشده‌اند می‌‌رساند در اسرع وقت به کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی مرکز مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت در جلسات آموزن منوط به همراه داشتن اصل کارت دانشجوئی و کارت ورود به آزمون می‌باشد.