برنامه کلاس‌های رفع اشکال کلیه رشته‌های ارشد

برنامه کلاس‌های رفع اشکال کلیه رشته‌های ارشد

فایل پیوست آخرین اطلاعات کلاس‌های رفع اشکال رشته‌های ارشد دایر در مرکز برای نیمسال دوم سال ۹۸-۹۷ می‌باشد.

برنامه-ارشد-جغرافیا.pdf